Jag vill hjälpa till som volontär


OBS! ALLA Volontärer träffas i pingstkyrkan Lidköping
tisd 21 mars kl 18.30 !

Påsken 2023 kommer kampanjen ”Det finns Hopp” på Sparbanken Lidköping Arena.
Vi uppmuntrar alla att delta på arenan och använda sin tid, kraft och förmåga till att göra denna helg fantastisk för alla som kommer.

Viktigt är också att du planerar ditt deltagande på UPPTAKTSMÖTE med bön & nattvard för alla VOLONTÄRER och alla som engagerar sig
torsdagen 6 april kl. 18.30 på plats i Arenan
! 

Här följer enkel information om olika arbetsområden för att du ska kunna bilda dig en uppfattning och anmäla dig som volontär till ett eller flera områden. Några viktiga områden, som marknadsföring och uppföljning handlar främst om insatser före och efter helgen.  

För att uppnå kampanjens mål – att tusentals människor ska få kunskap om Jesus och en möjlighet att ta emot honom personligen – vill vi vara hundratals volontärer som på olika sätt använder våra gåvor och vår tid. Var och hur vill du vara med? Anmälan görs längst ner på denna sida.

OBS!!
Om du ska hjälpa till med flera uppgifter måste du anmäla dig en gång för varje uppgift – GÖR alltså separata anmälningar !

Arbetsgrupperna (utan inbördes rangordning) är: 

1. Bönevakt

2. Förbönstjänst 

3. Uppföljning  

4. Marknadsföring 

5. Parkeringsvakt 

6. Teknik   

7. Rigga arenan 

8. Värd & väktartjänst

9. Volontär- och medverkandeservice

10.Städning 

1. Bönevakt 

Här handlar det om konkret och uthållig bön för alla människor i Skaraborg och för kampanjen, att tusentals får höra om budskapet att det finns hopp för alla människor tack vare Jesus och att de får en chans att personligen ta ställning.  

 

Bönevakten fördelar böneinformation och bjuder in till:
Dygnet-runt-bön under kampanjhelgen.   

Antal volontärer: ingen övre gräns.  

För frågor kontakta Henrik Olsson på henrik.olsson@pingstlidkoping.se


Du behöver inte anmäla dig som volontär för detta utan kan klicka på den gröna knappen nedan och gå rakt in i bokningssystemet och välja din timme/dina timmar där!

 

2. Förbönstjänst 
Många människor kommer att söka förbön i mötena. Där vill vi att de möter kristna som tar tid att lyssna, vägleda och be för dem. Med omsorg och respekt ska de få en möjlighet att ta steg närmare Gud. De ska också erbjudas möjlighet att fylla i ett kontaktkort ifall intresse finns från deras sida. Se området ”Uppföljning”! 

 

Förebedjare: 

 • – är med vid upp till fem tillfällen under kampanjhelgen 

 • – deltar på träningstillfälle tisdag kväll 21 mars alt 6 april 

 • OBS! Du är medlem och har rekommendation från någon av kyrkorna bakom kampanjen 

 

Antal volontärer : 50-100. 

För frågor kontakta Lisbeth Wernersson 076-022 12 62

3. Uppföljning  

Människor som önskar bli kontaktade av en kristen medmänniska (från någon av kyrkorna bakom kampanjen) kan fylla i ett kontaktkort, främst i samband med erbjudandet om förbön i mötena. Dessa personer får ett sms från Heart of Evangelism inom 24 timmar och blir kontaktade personligen av en ”uppföljare” inom 48 timmar. 

Kampanjens mål är inte begränsat till att sprida kunskap om Jesus och erbjuda tillfälle att ta emot honom utan även till att erbjuda stöd och gemenskap till de som så önskar genom levande kyrkor. 

Uppföljare:  

 • – får namn och nummer på 2-3 personer som de kontaktar inom 48 timmar efter respektive kampanjmöte 

 • – tar tid för att möta personen enskilt eller i sin kyrka så snart som möjligt (inom en vecka) 

 • – är beredd att på nytt be en överlåtelsebön till Jesus med personen och att erbjuda förbön 

 • – informerar om olika möjligheter att växa vidare i tron, t.ex. genom Alphakurs, hemgrupp eller gudstjänster 

 • är medlem i någon av kyrkorna bakom kampanjen 

 

Antal volontärer: 100-120 

För frågor kontakta Fredrik Willén fredrik.willen@gmail.com

Palle Edström palle.edstrom@pingstlidkoping.se

4. MARKNADSFÖRING

Vi vill göra kampanjen ”Det finns Hopp” till ett begrepp i Lidköping och Skaraborg.
Det ska vara känt vad ”Det finns Hopp” är, vad det innehåller och att alla är välkomna till kampanjen på arenan.
 

Mycket av arbetet sker redan, men  

 • – du behövs som kan sköta hemsidan och sociala medier 

 • – du behövs som hjälper oss filma och redigera kortfilmer för samma ändamål 

 • – du behövs som vill dela ut inbjudningar i din trappuppgång, ditt hus eller på din gata 

  – vara med på en intensifierad utdelning av flyers/handaffischer i samband med kampanjen (skriv in i ”meddelande” om du är med på den delen)

 

Antal volontärer: ingen övre gräns 

För frågor kontakta Palle Edström palle.edstrom@pingstlidkoping.se

5. Parkeringsvakt 

Jobbet blir att i god anda och glädje ta emot och guida folk som kommer i bil och behöver parkera i området kring själva arenan.  

 

Antal volontärer: 10 

För frågor kontakta Jerry Nyberg j.nyberg@lidkoping.org

6. Teknik 

Sparbanken Lidköping Arena är en stor lokal och för att budskapet ska nå fram behövs adekvat teknik. 

Vi har ett ljud- och ljusföretag som har ansvar för detta men behöver även ett flertal volontärer. Förkunskaper är välkomna men inte nödvändiga i alla uppgifter. 

 • – bygga scen och hjälpa till med ljus- och ljudrigg. 

 • – nedriggning och handräckning 

Antal volontärer: 10 på torsdag från kl. 08.00 och framåt och 10 på söndag kl. 17. 

 

Följande uppgifter behöver förkunskaper: 

 • – filma för visning på storbildsskärmar 

 • – lägga upp texter och bilder 

Antal volontärer: 4-5 
För frågor kontakta Palle Edström palle.edstrom@pingstlidkoping.se

 

7. Inredningsarbete 

Inför mötena vill vi komplettera inredningen av idrottsarenan och behöver personer som: 

 • – ställer upp tusentals stolar framför scenen under skärtorsdagen dagtid, iordningställa mellan möten och – bära ut desamma till lastbilen på söndag em/ kväll. 

 • – ställer upp bord eller montrar i foajén och tar ner desamma efter kampanjen 

 • – i samarbete med värdar markerar gångar i foajén och på parkett med avspärrningsband   

 

Antal volontärer: 25-30 personer 

För frågor kontakta Lennart Pettersson 076-115 56 12

8. Värd & VÄLKOMSTtjänst   

Under kampanjen når vi många inte kyrkvana människor och det är viktigt att de möts av välkomnande och kärleksfulla människor i arenan. Värdar har där en mycket viktig uppgift men vi bygger också ett väktarteam för allas säkerhet.  

Vi söker volontärer som 

 • – vill bidra till en välkomnande och varm miljö inför, under och efter de fyra sammankomsterna 

 • genomför lätt städning 

 • – ca. två timmar innan respektive möte får kunskap om lokaler och förhållningsregler angående utrymning, brandföreskrifter och första hjälpen 

 • – har ett tänk om lugn och säkerhet och ingår i en mindre grupp som samarbetar med professionella väktare 

 • har erfarenhet från väktartjänst eller andra relevanta yrken 

 

Antal volontärer: ca 50 värdar per samling och 6-8 ”hjälpväktare” per samling 

För frågor kontakta Tommy Larsson 072-444 83 93 och Roger Filipsson

9. Servering 
 

Under kampanjen kommer många volontärer att medverka under pass på allt från 4 timmar till heldag. Både de och tillresande från Heart of Evangelism behöver mat och dryck. Därför bygger vi ett team av volontärer som: 

 • – innan helgen förbereder, handlar och iordningställer matpaket, m.m. 

 • – serverar alla volontärer och medverkande smörgåsar alternativt mat, beroende på tid i tjänst 

 

Antal volontärer: 8 personer per samling 

För frågor kontakta Heléne Jonsson   073-423 29 99

 

När behovet här är fyllt – anmäl dig gärna som värd, uppföljare eller förebedjare!

10. Städning 

I hyran av lokalen ingår städning efter kampanjen men under kampanjen har vi ansvar för att städa till en rimlig nivå. Detta gäller också efter kampanjen, dvs. på söndag kväll. 

Vi behöver dig som vill bidra till: 

 • – en trivsam och välordnad kampanjlokal 

 • formerarande av städgrupper som ställer i ordning lokalen, toaletter och sidoutrymmen, efter varje möte på arenan  

 • – återlämnar arenan i bra skick söndag kväll inför slutstädningen  

 

Antal volontärer: 6-7 personer per samling 

För frågor kontakta Haileab Woldesamuel 070-753 33 69 eller
Leif Granevik 0768-974788
lgranevik@hotmail.com